Stationsweg 80-82 Hoek van Holland  088 - 1881 500

Duurzaamheid

Fort 1881 als kenniscentrum slimme energie

Het fort heeft in haar bestaan gebruik gemaakt van verschillende brandstoffen: hout, kolen, olie en gas. Na 133 jaar is de tijd aangebroken voor het toepassen van duurzame energie. Om in de toekomst de energievoorziening betaalbaar te houden, zal er zowel energie bespaard dienen te worden, als naar alternatieven gezocht moeten worden. Deze energiekwesties zijn multidisciplinaire vraagstukken, waarbij overheden, kennisinstellingen, commerciële bedrijven en onderwijs samengebracht worden om te denken over en werken aan duurzame energieopwekking, opslag en leefbaarheid.

Fort 1881 werkt aan innovatieve toepassingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie in een historisch pantserfort. De ervaring die Fort 1881 opdoet met het slim gebruik van duurzame energie willen we als ‘spin off’ delen met de omgeving. Het gebruik van technologie om in bestaande bouw energie te besparen en duurzaam energie op te wekken en op te slaan, staat steeds meer in de belangstelling. Het past in het streven naar een economie waarin de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Deze ervaring wordt gedeeld met een breed publiek en belangstellende organisaties en instellingen. Voor hen gaat Fort 1881 als kennis- en leercentrum functioneren. Samen met onze partners verzamelen we de toepassing van de in Fort 1881 gebruikte technieken.

Het kennis- en leercentrum Fort 1881 richt zich op het valideren en toepassen van innovatie in duurzame energietechniek.

Zijaanzicht
bewapening1