Stationsweg 80-82 Hoek van Holland  088 - 1881 500

Uitleg

De missie en het karakter van het Fort 1881 bepalen de vorm en kwaliteit van de organisatie. Aanvullende deskundigheid wordt verkregen door samenwerking met gespecialiseerde instituten.

Fort 1881 heeft zelf specialisten op het gebied van kennis- en informatieoverdracht. In het bijzonder op het vlak van geschiedenis, media, onderwijs en evenementen.

De kerncompetenties van de organisatie

 • Kennis in huis hebben en kennis ontwikkelen
 • Vaardigheden om deze kennis over te dragen
 • Beleving en beweging uitstralen
 • Sfeer kunnen maken

Waarden en normen van de organisatie

 • Uitgangspunt voor al het handelen is servicegerichtheid
 • Optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid voor het publiek
 • Veiligheid voor alle gebruikers, zowel fysiek als inhoudelijk
 • Faciliteren als norm
 • Openheid naar alle stakeholders

Taken van de organisatie

 • Het maken en conserveren van tentoonstellingen
 • Het organiseren van evenementen
 • Agenderen en plannen van evenementen
 • Mediapresentaties en publicaties
 • Virtuele experience
 • Educatieve programma’s ontwikkelen en uitvoeren
 • Programma voor begeleiders van onderwijsgroepen
 • Historisch onderzoek
 • Levende geschiedenis en veteranen
 • Marketing en communicatie
Uitleg1
De organisatie
Zijaanzicht