Stationsweg 80-82 Hoek van Holland  088 - 1881 500

MUSEUM

Het museum wordt verbouwd

Fort 1881 is belangrijk cultureel erfgoed en het best bewaarde kustverdedigingsfort van Nederland. Een authentieke historische plek waar een tastbare, tot de verbeelding sprekende beleving gecreëerd kan worden. Nu er nog maar weinig mensen zijn die het leven in het fort hebben meegemaakt, is het verleden abstracter geworden en is er nog meer behoefte aan tastbare presentaties. We zien het gebouw zelf dan ook als het belangrijkste en meest bijzondere collectie-item.

Een vijftal geleide routes brengen de geschiedenis en de persoonlijke verhalen van het fort, vanuit verschillende invalshoeken, tot leven. Elke route is voorzien van een kop en een staart. De informatie wordt gelaagd gepresenteerd, zodat verschillende doelgroepen bediend kunnen worden. De historische ruimtes worden zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht. Belangrijke sporen uit het verleden voorzien we van een accent. Nieuwe toevoegingen zijn direct herkenbaar en helder vormgegeven.

Historische objecten en belangrijke documenten worden in hun context getoond, vaak gekoppeld aan persoonlijke belevingen. Om de belevingswaarde te verhogen, maken we onder andere gebruik maken van multimediale presentaties, verrassende licht- en geluidseffecten, historische ensceneringen en beeldfragmenten.