Stationsweg 80-82 Hoek van Holland  088 - 1881 500

Geschiedenis

Fort 1881: oud pantserfort

Het historische pantserfort is in 1881 gebouwd ter verdediging van de ingang van de Nieuwe Waterweg en de haven van Rotterdam.
Er werd een fort ontworpen met zwaar kustgeschut, waarvoor in 1881 de eerste paal werd geslagen in de duinen langs de Nieuwe Waterweg. Men groef een grote diepe kuil, waarin het eigenlijke Fort werd gemetseld. Men gebruikte voor die tijd de modernste technieken. In 1889 werden de drie koepels met kanonnen geplaatst, waarna op 1 september 1889 het fort officieel door het leger in gebruik werd genomen.

In de Eerste Wereldoorlog was het fort volledig bemand. Door een reorganisatie bij het leger moest de vaste bezetting in 1927 het Fort verlaten, waarna het leeg stond. Pas op 29 maart 1938 kwamen er  vanwege dreigend oorlogsgevaar weer soldaten binnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het fort in handen van de Duitsers. Daarna gebruikte de Koninklijke Marine het gebouw als kazerne. Nog later werd het een opslagplaats van de Marine Inventarisdienst. Nadat het acht jaar had leeggestaan, werd de start gemaakt met een museum over kustverdediging.

Langskomen of een rondleiding door het fort? Klik hier.